Räkna kort i blackjack

Trots att det är förbjudet att räkna kort både på vanliga casinon och nätcasino så gör spelarna det ändå och kommer undan med det med otroliga förtjänster. Vissa (mestadels casinoägare) tycker att korträkning är fel och omoraliskt, medan andra (mestadels spelare) tycker att det är en slags strategi, ett sätt att försöka få en fördel mot casinot, som redan har en stor fördel på sin sida. Vi ignorerar för ögonblicket de moraliska aspekterna, och fokuserar denna artikel på hur korträkning görs. Vad du kommer att göra med denna information är helt upp till dig.

Att räkna kort är att använda information om vilka kort som redan har visats upp under spelets gång för att kunna förutspå vilka möjligheter som finns kvar.

För att blackjack delas ur en ”sko” för spelkort, 52 kort i en kortlek, 3 kortlekar i varje sko, så kommer alla spelare veta exakt vilka 156 kort de kan få. När ett kort är utdelat ur skon kommer antalet sådana kort minska och det blir allt lättare för spelarna som har bra koll, att veta mer exakt vilka kort som är kvar i skon.

Här är ett enkelt men överdrivet exempel: om vi säger att du har noterat att 15 ess redan har blivit delade under spelets gång, så vet du att sannolikheten för att nästa kort som delas ut också är ett ess är väldigt låg.

När du räknar vilka kort som har delats ut i blackjacken, lägg då märke till hur många 10:or och klädda kort som har blivit utdelade jämfört med kort med lägre nummer. Om få klädda kort har blivit utdelade betyder det att de finns kvar i skon och väntar på sin tur. Men om många klädda kort har blivit utdelade, betyder det att skon är fylld till största delen av nummerkort. Även om den här informationen inte är helt konkret, så kan den hjälpa dig mycket när du ska bestämma om du ska ta ett nytt kort eller vänta på nästa omgång. Och nästa…

Oftast brukar spelarna som räknar kort satsa stort när de tror att det finns många 10:or, klädda kort och ess kvar i skon och lågt när det bara återstår ett fåtal av dessa. Detta på grund av större variation bland de kvarvarande korten, vilket gör det svårt att förutse resultatet. Om det enda du behöver bedöma, är om en 10:a skulle vara till din för- eller nackdel, så kommer det vara lättare att välja mellan ”Hit” och ”Stand”. Därmed kan du känna dig bekvämare med att satsa när du tror att det finns många höga kort i kortleken än när du tror att kortleken har mestadels låga kort.

Andra orsaker varför en stor mängd höga kort är fördelaktig för spelaren jämfört med låga kort som är till givens fördel är, är på grund av att sannolikheten för spelaren att få blackjack är större då det finns många höga kort i kortleken. Det är också sannolikare, att given ”bustar” med en medelmåttig hand (12 till 16) och att spelaren lyckas både dubbla och använda försäkring.

Nu när allt detta är sagt, så vill vi komma tillbaka till det grundläggande poängen med den här artikeln. Om du blir tagen på bar gärning när du räknar kort på ett nätcasino kan ditt konto raderas och dina vinster ifrågasättas.