Grundläggande roulettestrategier

På ett sätt finns det inte något som verkligen kan kallas roulettstrategi. Det är för att roulette är ett spel som till 100 % är baserat på tur. Det finns inget sätt att förutspå vart bollen kommer att landa i en godtycklig runda – det finns inga sätt att se någonting från hjulet, bollen, given eller vart bollen landade förra gången eller gången innan det… När du har lagt ut din satsning i roulette är det helt upp till slumpen, gravitationen och vinden hur resultatet blir. Det betyder att vad den än är som påminner om roulettstrategi måste gälla ageranden innan hjulet har börjat rotera, det vill säga under satsningen.

När du gör en satsning i roulette, så spelar du mot sannolikhet att resultatet inträffar. Olika resultat har naturligtvis olika sannolikhet även känt som odds. Det lättaste sättet att studera det här ämnet är genom att titta på satsningsbordet, vilket du kan se är delat i två huvudsakliga delar: inner- och yttersatsningar.
Var uppmärksam att dessa sannolikheter är givna för den amerikanska rouletten. Sannolikheterna i den europeiska rouletten är lite bättre men motsvarar relativt de som är listade nedan.

Innersatsningarna
Största delen av satsningsbordet är delat till tre kolumner som tillsammans innehåller alla rouletthjulets siffror. Första kolumnen innehåller siffrorna 1 till 12, nästa innehåller siffrorna 13 till 24 och den sista 25 till 36.
Den lättaste satsningen är ”Straight Up”-satsning, där du ska välja en enstaka siffra. Den här satsningen har låga sannolikhet men den har ett väldigt högt vinstförhållande. Det betyder att den här satsningen ger bra betalt men den inte vinner så ofta. Den exakta sannolikheten för ”Straight Up” är 35:1.

Det finns också sätt att välja olika grupper av siffror:
• ”Split bet” – satsning på linjen mellan två olika siffror på bordet
• ”Line Bet” eller ”Street Bet” – en horisontell sammanhängande linje av tre siffror
• ”Corner Bet” eller ”Quad Bet” – satsningen på linjekorsningen mellan fyra siffror
Du kan fortsätta därifrån med 5, 6 eller flera siffror på en enda satsning. När du gör det, delas den potentiella maxvinste du hade kunnat få om du hade gissat på endast en siffra, med antalet gissade siffror. Det betyder att om du vinner en ”Line Bet” med tre siffror, så får du 1/3 av vinstsumman du hade fått om du hade vunnit med ”Straight Up”.

Yttersatsningarna
För en nybörjare kan det vara bättre att känna igen yttersatsningarna, de som är tryckta på satsningsbordet kanter i separata lådor. De innehåller:
• Svart-röd-satsning
• Jämn-udd-satsning
• Dussin-satsningarna – satsning på tolv på varandra följande nummer (1 till 12, 13 till 24 eller 25 till 36)
• Kolumn-satsningarna – placerade på bordet på en kolumn av tolv möjliga

Dessa satsningar ger en 2:1 vinst, vilket inte är så mycket, men det betyder samtidigt att vinstmöjligheten är en på två. Därför är yttersatsningarna en av de vanligaste och rekommenderade satsningarna för en roulettnybörjare.
Nu när vi gått igenom det här, kan vi påstå att det bästa sättet att maximera dina sannolikheter till vinst på vilket runda som helst är, att sprida ut dina satsningar. Dvs. placera multipla satsningar på en enda runda. Eftersom det inte finns något sätt att förutspå vart bollen landar nästa gång, finns det bara ett enda sätt att öka chansen till vinst och det är att ha flera olika sätt att håva in vinsten samtidigt.