Spela ansvarsfullt

I princip alla (handen på hjärtat) har vid något tillfälle känt att de börjar bli beroende av något. Ett beroende kommer alltid smygande och det kan vara alltifrån godis, alkohol, sex, droger eller spel. I regel börjar alltid ett beroende med att du testar något första gången och sedan på ett eller annat sätt utvecklar ett missbruk. Förmodligen är det långt fler än vad du tror i din närmsta omgivning som är på väg in i olika typer av beroenden. Olika former av missbruk är långt vanligare än vad flertalet av oss tror. Ett beroende som växer men som ofta inte syns utåt är spelberoendet. I Sverige har spelberoendet ökat med 30% de senaste 10 åren. En av orsakerna är förstås tillgängligheten – idag finns alla former av spel på nätet. Utbudet på spel över nätet har fullkomligt exploderat de sista åren och idag är det aldrig långt till nästa spel. Utvecklingen av nätspelen kräver ett mer ansvarsfullt spelande och det kan vara bra att kontrollera sitt spelbeteende då och då, för att se om det är några varningslampor som lyser röda.

Varningssignalerna börjar blinka

Ett spelberoende dyker inte plötsligt upp en dag och sen är du fast. Inga beroenden eller missbruk kommer plötsligt – de smyger sig på. Till skillnad mot exempelvis drog- eller alkoholberoenden är ett spelberoende mycket enklare att dölja. Vilket även innebär en stor risk, missbruket kan ha eskalerat och pågått under en längre tid innan spelberoendet upptäcks. Ett vanligt symptom på ett beroende är att missbruket upptar en alltför stor del av din tankeförmåga. Även ett stort mått av längtan till nästa spel kännetecknar ett tidigt spelberoende och att du inte känner dig tillfredsställd om du inte får spela. Andra tydliga varningssignaler är att du lägger ner mer tid på spel än vad du egentligen först planerat att göra. Du ljuger för andra om ditt spelande och spelar för mer pengar än vad din ekonomi egentligen tillåter. Du drabbas av ångest och stress efter du spelat och känner dig väldigt illa till mods. Samtliga av dessa typer av beteenden karaktäriserar ett spelmissbruk.

I likhet med andra typer av beroenden krävs det mer och mer för att få samma känsla av upprymdhet och tillfredsställelse. Insatserna ökas och ett större risktagande med en ”allt eller inget” mentalitet brukar ske parallellt allteftersom spelberoendet ökar. Det är ofta svårt att synliggöra ett missbruk inför sig själv. Oavsett beroende ligger självförnekelsen i missbrukets natur. Ofta krävs det hjälp av utomstående eller andra personer för att belysa spelberoendet och därmed kan den drabbade även göra något åt det. Om ett beroende inte upptäcks är risken stor att det eskalerar därav är det viktigt att försöka lyssna, se och ta reda på hur det verkligen ligger till.

Konsekvenserna kan vara förödande

Ett spelberoende kan precis som alla andra missbruk få stora konsekvenser för både dig själv, närstående och familj. I värsta fall riskerar personen med ett starkt spelberoende att både förlora ekonomin, kontakten med anhöriga och närstående kan bli oerhört lidande. Ett spelmissbruk påverkar i stort sett hela livssituationen både för den som är drabbad men även de närstående inom familjen och vänner påverkas förstås negativt. Ett vanligt problem är att den spelberoende personen försätter sig i skulder till både höger och vänster och sedan inte kan återbetala. Faktum är att det kan gå så pass långt att personen som har ett spelmissbruk begår brott för att få tag på pengar. Upptäcks det kommer personen med ett sådant starkt missbruk endast hjälpas av professionell hjälp. Idag har resurserna i samhället utökats för att hjälpa personer ur ett spelmissbruk. Ett spelmissbruk kan få stora konsekvenser för livssituation och i värsta fall riskerar den som är spelberoende att förlora jobb, partner, vänner och familj.

Likt andra missbruk kan spelberoende få mycket stora konsekvenser. I värsta fall kan det gå så långt att den spelberoende börjar riskera viktiga saker i sitt liv. Det kan exempelvis röra sig om familjens besparingar, sin anställning eller relation. Det kan också handla om att låna pengar från nära anhöriga till spel som sedan inte kan betalas tillbaka. Det finns även fall där personer har begått brott för att få tag på pengar att spela för. När spelmissbruket gått så långt behövs det professionell hjälp för att ta sig ur det. Senare i denna artikel kan du läsa om olika hjälporganisationer och hur arbetet med att behandla och förebygga spelberoende

Ett spelberoende kan börja på en rad olika sätt. Drömmen om en jackpot eller när storvinsten skall lösa tidigare förluster är tydliga varningssignaler när det kommer till spelberoende. När du börjar prioriterar spelandet framför familj och vänner, eller om du ljuger för att undangömma sanningen om spelandet och skulderna – då blinkar varningssignalerna röda! Ofta är spelandet ett oskyldigt tidsfördriv och inget problem, i alla fall till en början. Problemet kommer att uppstå om spelandet börjar uppta en allt större del av din tid, tankeförmåga och ekonomi. När själva spelandet skall lösa ekonomiska förluster, ångestkänslor och livskriser då är det hög tid att söka hjälp! Kom ihåg. Det är lätt att fastna i olika typer av beroenden om du inte har ett ansvarsfullt förhållningssätt och om du inte lyssnar på varningssignalerna.

Stödlinjer och Spelberoendes Riksförbund

Lider du av ett spelberoende eller känner du någon som är i riskzonen? Sök hjälp och försök att ta hjälp i ett så tidigt skedde som möjligt. Att vänta med att söka hjälp förvärrar bara situation. Idag finns exempelvis Stödlinjen. Här kan du vara anonym, göra ett självtest för att kontrollera om du eller någon annan ligger i riskzonen för att utveckla ett spelmissbruk. Det finns även fysiska självhjälpsgrupper där personer med liknande spelproblem träffas för att samtala, ventilera och stötta varandra. Två större organisationer, Spelberoendets riksförbund och Spelberoendegruppen, båda arbetar och erbjuder stödgrupper för fysiska träffar på flera orter i landet. Det kan vara en stor lättnad att träffa andra som har liknande erfarenheter av att vara spelberoende och stötta varandra. Kom ihåg, du är inte ensam, de är flera andra som hamnat i samma situation som du. Ta hjälp om du känner att du behöver det.